Hoạt động thực hành quyền công tố trước khi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm một số quốc gia trên thế giới – So sánh với pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam

  • ThS. Trần Thị Liên
Từ khóa: Thực hành quyền công tố, phiên tòa xét xử sơ thẩm, hình sự, tố tụng hình sự

Tóm tắt

Bài viết phân tích hoạt động thực hành quyền công tố trước khi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm của cơ quan Công tố Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản và đối chiếu với quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam để đưa ra đề xuất nhằm hoàn thiện hơn nữa quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-03