Quay trở lại chi tiết bài viết Quan hệ phối hợp giữa Điều tra viên với Kiểm sát viên trong hoạt động điều tra vụ án giết người cướp tài sản Tải xuống tải PDF