Quay trở lại chi tiết bài viết Cơ sở của việc ghi nhận quyền chuyển đổi giới tính ở Việt Nam Tải xuống tải PDF