Quay trở lại chi tiết bài viết Những điểm mới và một số kiến nghị nâng cao chất lượng áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự 2015 về các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự con người Tải xuống tải PDF