Một số khó khăn, vướng mắc trong phát hiện, xử lý vi phạm quy định về khai thác cát, sỏi lòng sông

  • Trung tá, Tiến sĩ Phạm Thị Phương Loan
Từ khóa: Khai thác trái phép cát, sỏi trên lòng sông, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật hình sự năm 2015

Tóm tắt

Tình trạng khai thác trái phép cát, sỏi trên lòng sông luôn là vấn đề “nóng”, gây mất an ninh trật tự tại nhiều địa phương trên cả nước. Bài viết tập trung chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trên thực tế trong việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm quy định về khai thác cát, sỏi trên lòng sông.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-09