Quay trở lại chi tiết bài viết Một số khó khăn, vướng mắc trong phát hiện, xử lý vi phạm quy định về khai thác cát, sỏi lòng sông Tải xuống tải PDF