Quay trở lại chi tiết bài viết Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền đô thị ở Việt Nam hiện nay Tải xuống tải PDF