Hiện tượng treaty shopping: Thách thức cho các quốc gia tiếp nhận đầu tư

  • ThS. Nguyễn Thị Khánh
Từ khóa: Treaty shopping, đầu tư quốc tế

Tóm tắt

Hiện tượng treaty shopping dù đã xuất hiện từ khá lâu, đã được nhiều luật gia trên thế giới nghiên cứu nhưng lại ít được quan tâm ở Việt Nam. Bài viết cung cấp bức tranh tổng quan về hiện tượng này với việc xây dựng định nghĩa, đưa ra các đặc điểm để nhận dạng hành vi treaty shopping và đánh giá những tác động của nó tới quốc gia tiếp nhận đầu tư. Từ đó, cảnh tỉnh các quốc gia cần có sự quan tâm đúng mực tới hiện tượng này để có tìm những biện pháp phù hợp nhằm phòng ngừa và đối phó với hành vi treaty shopping.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-06