Một số kiến nghị hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

  • ThS. Trần Xuân Thiên An
Từ khóa: dâm ô, tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, tội phạm tình dục trẻ em

Tóm tắt

Trong thời gian qua, các tội phạm xâm phạm tình dục người dưới 16 tuổi có chiều hướng gia tăng, để lại nhiều hậu quả đáng lo ngại cho bản thân trẻ em, gia đình và xã hội, trong đó có Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Trong phạm vi bài viết, tác giả phân tích một số hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật hình sự về Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự về tội danh này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20