NGHIÊN CỨU VỀ PHONG CÁCH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TẠI KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  • Nguyễn Thị Phương Thảo
Từ khóa: Phong cách học tập; Phong cách giảng dạy; Phong cách học tập ưa thích; Việc học tiếng Anh; Việc giảng dạy tiếng Anh

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát phong cách học tập điển hình của sinh viên năm nhất, Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên. Ngoài ra, nghiên cứu cũng điều tra tác động của phong cách học tập đối với việc học tiếng Anh của người học. Đối tượng nghiên cứu bao gồm 100 sinh viên năm nhất của bốn chuyên ngành khác nhau. Các công cụ thu thập dữ liệu được sử dụng bao gồm “Bảng câu hỏi đánh giá phong cách học tập” và phỏng vấn. Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng, trong các phong cách học tập được nghiên cứu thì hình ảnh, hướng ngoại, suy luận và phản xạ là những phong cách mà sinh viên đặc biệt yêu thích. Mặt khác, phong cách học tập hướng nội và quy nạp là hai phong cách học tập ít được sinh viên ưa chuộng. Ngoài ra, nghiên cứu còn chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt đáng chú ý trong sở thích về phương pháp học tập của sinh viên. Nghiên cứu này không những là một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các giáo viên tiếng Anh quan tâm đến việc nghiên cứu các phong cách học tập của người học mà còn hỗ trợ giáo viên tìm ra phương pháp giảng dạy phù hợp với phong cách học tập ưa thích của từng đối tượng sinh viên.

##submission.authorBiography##

Nguyễn Thị Phương Thảo

Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-19
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)