TÌM HIỂU MỐI TƯƠNG QUAN ĐỘNG GIỮA VN-INDEX VÀ CÁC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN LỚN TRÊN THẾ GIỚI THÔNG QUA MÔ HÌNH BAYESIAN DCC-GARCH

  • Đồng Mạnh Cường, Trần Minh Châu
Từ khóa: Mô hình DCC-GARCH; VN-index; Ước lượng Bayesian; Tương quan động; Thị trường chứng khoán

Tóm tắt

Nghiên cứu này xem xét mối tương quan thay đổi theo thời gian của chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-index) với các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới bao gồm chỉ số chứng khoán New York (NYSE), thị trường chứng khoán Nhật Bản (Nikkei) và chỉ số chứng khoán Châu Âu (Euronext). Bài báo sử dụng ý tưởng về mối tương quan động trong đó mối quan hệ giữa các thị trường chứng khoán thay đổi theo thời gian. Cách tiếp cận này giúp xác định sự biến động của mối tương quan giữa các tài sản trong các chu kỳ thị trường chứng khoán khác nhau. Để đạt được điều này, chúng tôi sử dụng mô hình chuỗi thời gian đa biến (DCC-GARCH), trong đó mô hình GARCH được sử dụng với từng chuỗi thời gian đơn biến và phần dư chuẩn hóa được sử dụng để tìm mối tương quan điều kiện động giữa từng chuỗi thời gian. Chúng tôi cải thiện quy trình ước lượng của mô hình này bằng cách sử dụng phương pháp ước lượng Bayes. Kết quả cho thấy mối tương quan giữa VN-index và ba thị trường chứng khoán lớn luôn dương và các mối liên hệ được chuyển giao mạnh mẽ hơn trong thời kỳ khó khăn của tài chính toàn cầu.

##submission.authorBiography##

Đồng Mạnh Cường, Trần Minh Châu

Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-19
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)