ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾP THỊ SỐ ĐẾN HÀNH VI MUA HÀNG TRỰC TUYẾN THÔNG QUA CÁC ỨNG DỤNG MUA SẮM TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

  • Chinda Somfongbouthtakhan
Từ khóa: Ảnh hưởng; Tiếp thị số; Hành vi mua sắm; Ứng dụng mua sắm; Hành vi người tiêu dùng

Tóm tắt

Bài nghiên cứu này chỉ ra tác động của tiếp thị số lên hành vi mua sắm online thông qua các ứng dụng mua hàng online, tập trung vào ngành công nghiệp bán lẻ ở Thái Nguyên. Đặc biệt, bài viết cũng sẽ đưa ra vai trò trung gian của các ứng dụng mua sắm online trong mối quan hệ giữa tiếp thị số và hành vi mua hàng online. Thêm vào đó, nghiên cứu cũng đưa ra một số gợi ý cho các công ty bán lẻ sử dụng Internet để phát triển doanh nghiệp. Bài viết dựa trên một khảo sát online trên biểu mẫu Google, bảng hỏi thu thập dữ liệu từ 416 người tiêu dùng. Số liệu được xử lý bằng phần mềm IMB SPSS. Kết quả chỉ ra rằng có 1 mối quan hệ giữa tiếp thị số và hành vi mua sắm trực tuyến qua trung gian là các ứng dụng mua sắm, đồng thời, các ứng dụng mua sắm cũng có ảnh hưởng đáng kể lên hành vi mua hàng trực tuyến. Cuối cùng, nghiên cứu gợi ý cách làm nội dung tiếp thị hiệu quả hơn cho các trang mua sắm trực tuyến giúp quá trình mua hàng của người tiêu dùng đơn giản, thuận tiện hơn. Đồng thời, nghiên cứu này cũng cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp bán hàng trực tuyến để ứng dụng thành công tiếp thị số như một chiến lược trong kế hoạch kinh doanh của họ, và nhận ra tầm quan trọng của tiếp thị số trong thị trường cạnh tranh ngày nay.

##submission.authorBiography##

Chinda Somfongbouthtakhan

Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-20
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)