CẢM BIẾN GLUCOSE SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUÉT THẾ VÒNG DỰA TRÊN ĐIỆN CỰC NiO/ITO

  • Serth Sedthiphonh
  • Trần Quốc Toàn
  • Nguyễn Văn Trường
  • Nguyễn Quốc Dũng
Từ khóa: Niken oxit; Choronoamperometry; Quét thế vòng; Cảm biến glucose; Phi enzyme

Tóm tắt

Điện cực NiO/ITO được chế tạo bằng phương pháp điện phân Ni từ dung dịch NiSO4 0,1 M; với chất điện li hỗ trợ H­2SO4 0,1 M sử dụng hệ ba điện cực để hình thành nên điện cực Ni/ITO sau đó oxi hóa trong không khí để chuyển Ni thành NiO. Hình thái học và cấu trúc của vật liệu được đo bằng phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM), nhiễu xạ tia X (XRD) và phổ Raman. Phương pháp quét thế vòng được sử dụng để khảo sát tính chất của điện cực NiO/ITO trong dung dịch NaOH 0,1 M đối với glucose và đồng thời dùng để định lượng glucose trong dung dịch. Điều kiện để lắng đọng điện hóa Ni lên đế ITO trong dung dịch NiSO4 0,1 M: với chất điện li hỗ trợ H­2SO4 0,1 M ở thế -1,2 V (so với điện cực so sánh bạc/bạc clorua trong KCl bão hòa) với thời gian 360 giây. Phương pháp quét thế vòng xác định nồng độ glucose trong dung dịch cho thấy khoảng tuyến tính từ 0 đến 500 μM, R = 0,9885 độ nhạy 2088 µAcm-2mM-1 cho chiều quét dương và từ 0,5 đến 13 mM, R = 0,9966 cho chiều quét âm, giới hạn phát hiện 5 μM.

##submission.authorBiographies##

Serth Sedthiphonh

1Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên,

2Trường Cao đẳng Sư phạm Luang Prabang

Trần Quốc Toàn

Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Nguyễn Văn Trường

Trường Đại học Kĩ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Nguyễn Quốc Dũng

Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-20
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)