CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

  • Dương Thị Thảo, Phạm Thị Tuấn Linh
Từ khóa: Quyết định tiết kiệm; Khách hàng cá nhân; Ngân hàng; Điều tra; Phân tích nhân tố khám phá

Tóm tắt

Tiền gửi tiết kiệm đóng góp một phần quan trọng trong hoạt động ngân hàng, là hoạt động kinh doanh cơ bản của ngân hàng thương mại và là một trong những nền tảng cốt lõi để phát triển của ngân hàng. Đây cũng là cơ sở để tạo đầu ra cho hoạt động tín dụng và các hoạt động ngân hàng khác. Mục tiêu chính của nghiên cứu này nhằm xem xét mối quan hệ giữa các nhân tố tác động đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Thái Nguyên và đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại ngân hàng này. Dữ liệu khảo sát thu thập từ 200 khách hàng cá nhân được phân tích để cung cấp bằng chứng. Nghiên cứu cũng sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá để đánh giá độ tin cậy cho thang đo của các biến được đo lường. Kết quả cho thấy 5 biến số bao gồm thương hiệu ngân hàng, chính sách lãi suất, niềm tin của người có ảnh hưởng (bạn bè, gia đình, người thân), sự ưu đãi, kiến thức và thái độ của nhân viên có tác động đáng kể đến quyết định tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu. Nghiên cứu này đưa ra những khuyến nghị về cách tăng cường các biến số này để duy trì và thu hút quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân.

##submission.authorBiography##

Dương Thị Thảo, Phạm Thị Tuấn Linh

Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-21
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)