CHÍNH TRỊ TRONG THIẾT KẾ THỊ TRƯỜNG - TỪ KHÍA CẠNH ĐẦU TƯ “GIAO DỊCH XÃ HỘI” TRONG KỈ NGUYÊN CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ

  • Đặng Trung Kiên, Trần Thị Thùy Linh
Từ khóa: Chính trị; Thiết kế thị trường; Giao dịch xã hội; Tài chính; Công nghệ

Tóm tắt

Đây là một nghiên cứu tổng quan về thị trường tài chính và một phương pháp đầu tư mới, “Giao dịch xã hội”. Liên quan tới vai trò của yếu tố chính trị trong thiết kế thị trường của một quốc gia, thị trường tài chính, như một phần của nền kinh tế, cũng không nằm ngoài vòng tròn này bởi những yếu tố ảnh hưởng và liên kết mật thiết với Nhà nước và các yếu tố chính trị khác. Trong kỉ nguyên công nghệ phát triển hiện nay, sự kết nối hiệu quả giữa yếu tố công nghệ và yếu tố chính trị - quản lý thị trường đã đưa ra một chiến lược đầu tư mới, được gọi là Social Trading (Giao dịch xã hội). Xem xét tổng quát từ góc nhìn của cả nhà nghiên cứu học thuật và nhà giao dịch trên thị trường thực, nghiên cứu cho thấy lợi ích của phương pháp đầu tư này đối với rất nhiều nhà đầu tư, những người có ít kinh nghiệm, kiến ​​thức hơn nhưng vẫn có thể tham gia thị trường với những quyết định đầu tư vốn tốt và an toàn hơn. Bài viết cũng thảo luận về đặc điểm của phương pháp đầu tư này và so sánh nó với các hoạt động truyền thống khác trên thị trường để chỉ ra tiềm năng rõ ràng của phong cách giao dịch này.

##submission.authorBiography##

Đặng Trung Kiên, Trần Thị Thùy Linh

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-24
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)