TƯƠNG TÁC CHIẾN LƯỢC TRONG CHI TIÊU CHÍNH PHỦ: BẰNG CHỨNG TỪ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TẠI NHẬT BẢN

  • Nguyễn Tuấn Dũng
Từ khóa: Tương tác chiến lược Chính quyền địa phương Chi tiêu chính phủ Cạnh tranh so sánh Kinh tế lượng không gian

Tóm tắt

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, một trận động đất quy mô lớn đã xảy ra ở phía Đông Bắc Nhật Bản, tạo ra một chuỗi các thảm họa, phá hủy nền kinh tế Nhật Bản và gây ra thiệt hại lớn tới hệ thống cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng. Nằm trong nỗ lực toàn quốc nhằm huy động mọi nguồn lực hướng tới kế hoạch hồi phục quốc gia, chính phủ trung ương Nhật Bản đã yêu cầu tất cả các chính quyền địa phương giảm chi tiêu tại địa phương của mình. Bằng phương pháp tiếp cận kinh tế lượng không gian trên dữ liệu của 363 thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bài báo kiểm tra thực nghiệm về tính phụ thuộc lẫn nhau trong các quyết định của chính quyền địa phương trong tổng mức chi tiêu trên địa bàn. Mô hình tự hồi quy không gian cùng sai số không gian được lựa chọn dựa trên kết quả của các kiểm định hợp lệ. Mô hình được ước lượng bởi phương pháp bình phương nhỏ nhất hai giai đoạn không gian tổng quát. Kết quả chỉ ra bằng chứng về sự tương tác chiến lược giữa các chính quyền địa phương lân cận trong mẫu nghiên cứu. Phương pháp kiểm tra tính vững của mô hình sử dụng ước lượng hợp lý cực đại cũng xác nhận kết quả trên. Kết quả bài báo gợi ý rằng các chính quyền địa phương tại Nhật Bản có thể đã xem xét, cân nhắc các lựa chọn của chính quyền lân cận khi đưa ra các quyết định về ngân sách tại địa phương mình.

##submission.authorBiography##

Nguyễn Tuấn Dũng

Khoa Kinh tế Sau Đại học, Đại học Kyushu  

 Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-31
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)