NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH THÔNG QUA VIỆC THIẾT KẾ SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG CÁC BÀI HỌC ĐỌC HIỂU

  • Trần Thị Yến, Phạm Phương Thảo
Từ khóa: Bài đọc; Đọc hiểu; Kĩ năng ngôn ngữ; Sơ đồ tư duy; Kỹ thuật sử dụng sơ đồ tư duy

Tóm tắt

Đọc hiểu đóng một vai trò thiết yếu không chỉ đối với việc làm chủ năng lực ngôn ngữ mà còn cho việc nắm vững kiến ​​thức. Tuy nhiên, nhiều sinh viên không chuyên tiếng Anh tại các trường đại học ở Việt Nam gặp khó khăn trong việc đọc hiểu tiếng Anh. Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu này là nâng cao khả năng đọc hiểu tiếng Anh cho sinh viên không chuyên Anh thông qua việc sử dụng kỹ thuật sơ đồ tư duy trong các bài đọc. Đối tượng tham gia nghiên cứu gồm 20 sinh viên không chuyên tiếng Anh. Trước hết, chúng tôi tiến hành thực nghiệm để nghiên cứu tác động của sơ đồ tư duy đối với khả năng đọc hiểu tiếng Anh của sinh viên. Kết quả thực nghiệm cho thấy có sự khác biệt đáng kể về điểm số từ bài kiểm tra trước đến bài kiểm tra sau thực nghiệm. Ngoài ra, quan sát lớp học được thực hiện để thu thập dữ liệu liên quan đến thái độ của học sinh đối với kỹ thuật lập sơ đồ tư duy. Cuối cùng, bảng câu hỏi được thực hiện trước và sau thực nghiệm để thu thập những khó khăn của người học khi đọc văn bản tiếng Anh cũng như thái độ và ý kiến ​​của họ về việc sử dụng kỹ thuật sơ đồ tư duy trong các bài học đọc trước và sau thực nghiệm. Dựa trên kết quả điều tra, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao hiệu quả của sơ đồ tư duy trong các bài học đọc tiếng Anh.

##submission.authorBiography##

Trần Thị Yến, Phạm Phương Thảo

Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-08
Chuyên mục
Khoa học Giáo dục (KGD)