KỸ THUẬT BẮT CHƯỚC GIÚP SINH VIÊN SỬ DỤNG TỪ MỚI TRONG KHI NÓI TIẾNG ANH

  • Trần Thị Thu Trang
Từ khóa: Bắt chước; Từ vựng; Kỹ năng nói; Kỹ thuật; Ứng dụng

Tóm tắt

Dạy học từ vựng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người học ngoại ngữ cải thiện năng lực của họ. Rất nhiều giáo viên tiếng Anh đã áp dụng các biện pháp khác nhau nhằm nâng cao chất lượng dạy học từ vựng; tuy nhiên, khá nhiều học sinh vẫn không thể diễn đạt ý mình muốn nói do thiếu các từ vựng theo chủ đề. Để giải quyết vấn đề này, tác giả đã tiến hành một nghiên cứu hành động với 22 sinh viên năm thứ hai chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Tác giả yêu cầu học sinh luyện tập với phương pháp “nhắc lại” sử dụng ngữ liệu của BBC six-minute English. Sử dụng phương pháp nghiên cứu hành động với phần phân tích định tính, kết quả từ hai bài kiểm tra quá trình và từ các câu hỏi ngắn vào cuối khóa học đã cho thấy một số phát hiện quan trọng. Thứ nhất, kỹ thuật “bắt chước” rất hữu ích trong việc sinh viên học về cách sử dụng từ mới trong ngữ cảnh; giúp họ nhớ từ lâu hơn và có thể sử dụng những từ này khi giao tiếp. Thêm vào đó, kỹ thuật này không chỉ hữu ích cho việc luyện nghe hay phát âm như các nghiên cứu trước đã chỉ ra, nó có đóng góp to lớn cho việc học từ vựng của học sinh. Thứ ba là, khi áp dụng kỹ thuật này, học sinh nhận thức tốt hơn về việc phải cải thiện vốn từ vựng để đạt được năng lực mong muốn.

##submission.authorBiography##

Trần Thị Thu Trang

Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-28
Chuyên mục
Khoa học Giáo dục (KGD)