THÁI ĐỘ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG TỪ ĐIỂN ĐỒNG TRÁI NGHĨA CHO VIỆC HỌC TỪ VỰNG

  • Phùng Thị Hằng
  • Nguyễn Trọng Du
Từ khóa: Đồng nghĩa; Trái nghĩa; Học; Từ vựng; Thái độ

Tóm tắt

Bài báo trình bày một số kết quả của một nghiên cứu gần đây được thực hiện ở một trường Trung học phổ thông ở Bắc Giang. Một trong các mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu thái độ của học sinh đối với việc sử dụng từ điển đồng và trái nghĩa để học từ vựng. Để đạt được mục tiêu đó, các tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu hành động. Chu kì nghiên cứu bao gồm bốn bước, đó là, lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch, quan sát và phản hồi lại các hành động đã được thực hiện. Câu hỏi khảo sát và phỏng vấn là hai công cụ thu thập dữ liệu nghiên cứu. Dữ liệu được tổng hợp, nhập vào máy tính và phân tích bằng cả phương pháp định tính và định lượng. Kết quả cho thấy hầu hết học sinh đều thể hiện thái độ tích cực, đánh giá rất cao và có hành vi phản hồi rất tốt đối với việc sử dụng từ điển đồng trái nghĩa để học từ vựng và sẵn sàng giới thiệu phương pháp này cho những học sinh khác trong trường và trường khác. Từ những kết quả ban đầu này, chúng tôi đề xuất giáo viên phổ thông nên sử dụng từ điển đồng nghĩa và trái nghĩa thường xuyên hơn trong giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt là dạy từ vựng.

##submission.authorBiographies##

Phùng Thị Hằng

Trường THPT Hiệp Hòa số 2- Bắc Giang

Nguyễn Trọng Du

Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - ĐH Thái Nguyên

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-29
Chuyên mục
Khoa học Giáo dục (KGD)