QUAN HỆ QUỐC PHÒNG, AN NINH VIỆT NAM - HOA KỲ (2008 - 2022): THÀNH TỰU VÀ TRIỂN VỌNG

  • Thái Văn Thơ
Từ khóa: Quan hệ quốc phòng - an ninh; Việt Nam; Hoa Kỳ; Thành tựu; Triển vọng

Tóm tắt

Năm 2008, Việt Nam và Hoa Kỳ tổ chức cuộc đối thoại chính trị - an ninh - quốc phòng đầu tiên. Kể từ đây, quan hệ quốc phòng, an ninh Việt Nam - Hoa Kỳ không ngừng phát triển. Nhu cầu hợp tác nhằm duy trì trật tự, an ninh và hòa bình trong khu vực cộng thêm sự song trùng về lợi ích chiến lược của hai quốc gia là những động lực quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ quốc phòng, an ninh Việt - Mỹ tiến triển. Nối tiếp đà phát triển của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, hợp tác quốc phòng, an ninh cũng được chính quyền hai nước tăng cường mạnh mẽ, phát triển ngày càng sâu rộng và đi vào thực chất. Thông qua các phương pháp lịch sử, logic, phân tích và khảo cứu tài liệu, nội dung bài viết góp phần chỉ rõ những nhu cầu và nhân tố chính tác động, thúc đẩy sự tiến triển của quan hệ quốc phòng, an ninh Việt Nam - Hoa Kỳ kể từ năm 2008 đến nay. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn nêu bật những thành tựu đạt được trong quan hệ quốc phòng, an ninh Việt Nam - Hoa Kỳ, đồng thời phân tích những triển vọng phát triển của mối quan hệ này trong tương lai.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-22
Chuyên mục
Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)