Quay trở lại chi tiết bài viết KINH NGHIỆM TRONG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Ở DỰ ÁN NGHĨA TRANG NGÂN HÀ VIÊN TẠI XÃ THỊNH ĐỨC, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Tải xuống tải PDF