Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng tro bay đến một số tính chất kỹ thuật của bê tông ứng dụng cho các công trình thủy lợi Tải xuống tải PDF