Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu định hướng giải pháp bảo vệ bờ sông Cầu ngang đoạn qua thị trấn Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh Tải xuống tải PDF