Văn xuôi Võ Diệu Thanh dưới góc nhìn phê bình sinh thái

Vo Dieu Thanh’s writings from the view of ecological criticism

  • Nguyen Thi Thu Giang
Từ khóa: phê bình sinh thái, tư tưởng sinh thái, văn học Nam Bộ, văn phong sinh thái, Võ Diệu Thanh

Tóm tắt

Dưới góc nhìn phê bình sinh thái, văn xuôi Võ Diệu Thanh đã thể hiện rất rõ tư tưởng sinh thái của nhà văn với những vấn đề về môi trường và những nguy cơ về sinh thái. Đặc biệt trong tình trạng biến đổi khí hậu và những tác động của nó đến văn hóa, xã hội, lịch sử tại Nam Bộ, đây là đề tài mang nhiều ý nghĩa thời sự, nhân văn trong văn học Nam Bộ, nhất là vào những năm đầu thế kỷ 21. Nữ văn sĩ đã lên án các hành vi tàn phá tự nhiên, cảnh báo về sức mạnh và sự cuồng nộ của tự nhiên. Từ đó, tác giả đã cất lên tiếng nói chủ trương tái thiết môi trường để chuộc lỗi với tự nhiên. Tất cả những nội dung đó được thể hiện bởi một thứ văn phong sinh thái rất đặc trưng, mang dấu ấn riêng của một nhà văn – nhà giáo – một người con của mảnh đất này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-07
Chuyên mục
Bài viết