Vai trò của tăng sĩ đối với cuộc sống của người dân Thái Lan

Role of the monk in Thai people's life

  • Nguyen Thi Kim Yen
Từ khóa: Phật giáo, Phật pháp, tăng sĩ, Thái Lan

Tóm tắt

Phật giáo được biết đến là một trong những tôn giáo lớn trên thế giới. Phật giáo đã tác động đến cuộc sống của con người không chỉ ở khía cạnh tinh thần mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống vật chất. Thái Lan, một quốc gia trong khu vực Đông Nam Á lục địa đã tiếp nhận Phật giáo (Phật giáo Theravada) và đưa tôn giáo này trở thành tôn giáo của quốc gia. Người Thái đặc biệt kính trọng các vị sư tăng vì đó là những vị đệ tử của Đức Phật đang thực hiện sự nghiệp hoằng dương Phật pháp. Trong văn hóa Thái Lan, chùa và tăng sĩ đóng một vai trò quan trọng trong xã hội: chùa là nơi sinh hoạt của mọi người, còn tăng sĩ là lãnh đạo tinh thần của nhân dân. Bên cạnh những nghi lễ liên quan đến vòng đời con người thì chùa còn là nơi diễn ra các lễ hội lớn nhỏ trong năm. Ngoài ra, các vị tăng sĩ còn đóng vai trò hỗ trợ cần thiết cho đời sống người dân như: chăm sóc sức khỏe, giáo dục, các hoạt động xã hội.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-04-07
Chuyên mục
Bài viết