Motif đồng sinh trong truyện dân gian Việt Nam

Motif of multiple births in Vietnamese folklore

  • Đặng Quốc Minh Dương
  • Lê Văn Thiện
Từ khóa: đồng sinh, sinh đôi, kỳ ảo, truyện dân gian, thần thoại, truyền thuyết, cổ tích

Tóm tắt

Motif đồng sinh xuất hiện khá nhiều truyện dân gian Việt Nam, và có những khác biệt, biến đổi trong từng thể loại. Ở thần thoại, motif này nói về sự hình thành “loài người”, “mọi người” - chỉ những người cùng thị tộc, quốc gia. Với truyền thuyết, motif này có sự giảm thiểu về số người/ lần sinh nở - thông thường là sinh đôi. Các nhân vật đồng sinh này là biểu tượng của quần chúng nhân dân - luôn đồng hành, đồng lòng với các anh hùng dân tộc. Cả hai thể loại này, dân gian sử dụng yếu tố hư ảo, thần kỳ khi miêu tả về việc đồng sinh. Đến truyện cổ tích, dân gian không miêu tả cái kỳ trong khi sinh, mà giảm dần nghệ thuật kỳ ảo để tập trung phản ánh thân phận của các nhân vật. Như vậy, motif đồng sinh đã có quá trình vận động, biến đổi để phản ánh việc sinh nở thể hiện qua con số, thể hiện qua các yếu tố thần kỳ

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-08