Tiểu thuyết “Hà Hương phong nguyệt” của Lê Hoằng Mưu nhìn từ diễn ngôn tính dục

Novel “Ha Huong phong nguyet” by Le Hoang Muu - view of sexual discourse

  • Bùi Quang Khải
Từ khóa: diễn ngôn tính dục, Lê Hoằng Mưu, tiểu thuyết Hà Hương phong nguyệt, văn học Quốc ngữ Nam Bộ

Tóm tắt

Lê Hoằng Mưu là nhà văn tiêu biểu trong văn học Quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Ông có đóng góp lớn trong việc đổi mới, hiện đại hóa thể loại tiểu thuyết Việt Nam hiện đại. Bài viết tập trung nghiên cứu tiểu thuyết “Hà Hương phong nguyệt” của Lê Hoằng Mưu nhìn từ diễn ngôn tính dục. Việc sử dụng lý thuyết diễn ngôn tính dục để khám phá giá trị của tác phẩm, bài viết chủ yếu khai thác ba biểu hiện: (1) Tính dục - bản năng tự nhiên và nỗi ám ảnh tha hóa con người, (2) Tính dục như một phương tiện giải tỏa cô đơn, (3) Ngôn ngữ và hành vi nhục thể.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-08