Nghệ thuật xây dựng tình huống trong Nghìn lẻ một đêm

The art of the creating situation in The Thousand and One Nights

  • Nguyễn Mỹ Tiên Phạm
Từ khóa: Nghìn lẻ một đêm, tình huống truyện, nghệ thuật xây dựng tình huống

Tóm tắt

Nghìn lẻ một đêm là một trong số những tác phẩm văn học Arab được dịch và được yêu thích tại Việt Nam. Nghiên cứu về Nghìn lẻ một đêm không chỉ góp phần mang đến một cái nhìn sâu sắc về văn học Trung đại mà rộng hơn, nó còn có ý nghĩa to lớn đối với công tác nghiên cứu văn hóa Hồi giáo nói chung. Nhắc đến tác phẩm này, chúng ta không thể không kể đến nghệ thuật xây dựng tình huống. Nó được hiểu như là cách thức tạo ra “cái tình thế của câu chuyện”, những cảnh huống chứa đựng trong nó những mâu thuẫn, xung đột hoặc khả năng tiềm tàng để cốt truyện diễn tiến, nhân vật bộc lộ tính cách. Bài viết tập trung làm rõ nghệ thuật xây dựng tình huống trong Nghìn lẻ một đêm – một nhân tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của thiên truyện trên phương diện cách kể.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-06
Chuyên mục
Bài viết