Quay trở lại chi tiết bài viết MỘT SỐ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TẠI KHU VỰC NUÔI CÁ LỒNG BIỂN CÁT BÀ - HẢI PHÒNG VÀ LONG SƠN - VŨNG TÀU Tải xuống tải PDF