CÁC HỢP CHẤT FLAVONOID VÀ STEROID TỪ CỦ CÂY CÁT SÂM (Millettia speciosa)

  • Dũng Lê
  • Nguyễn Thị Hường
  • Nguyễn Thị Huyền
  • Nguyễn Tân Thành
  • Ngô Xuân Lương
  • Lê Thị Mỹ Châu
  • Phan Thị Hoa Nam
Từ khóa: Millettia speciosa; flavonoid; steroid; pterocarpine; quercetin-3-O-[a-L-rhamnopyranosyl-(1®6)-b-D-glucopyranoside.

Tóm tắt

Nghiên cứu thành hóa học từ củ của cây Cát sâm (Millettia speciosa) thu hái ở Nghệ An đã phân lập được hai hợp chất flavonoid: pterocarpine (1), quercetin-3-O-[a-L-rhamnopyranosyl-(1®6)-b-D-glucopyranoside (2) và 2 hợp chất steroid: b-sitosterol (3) và daucosterol (4). Cấu trúc của chúng được xác định bằng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) một và hai chiều, phổ khối lượng (ESI-MS). Hợp chất pterocarpine lần đầu tiên được phân lập từ cây Cát sâm.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-21
Chuyên mục
Bài viết