Quay trở lại chi tiết bài viết CÁC HỢP CHẤT FLAVONOID VÀ STEROID TỪ CỦ CÂY CÁT SÂM (Millettia speciosa) Tải xuống tải PDF