Quay trở lại chi tiết bài viết ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI CHO PHÁT TRIỂN CÂY BẦN CHUA (SONNERATIA CASEOLARIS (L.) ENGL.) TẠI KHU VỰC RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN TỈNH NGHỆ AN Tải xuống tải PDF