Quay trở lại chi tiết bài viết PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG RIÊNG CỦA TẤM CHỮ NHẬT BẰNG VẬT LIỆU FGM XỐP ĐẶT TRÊN NỀN ĐÀN HỒI WINKLER BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH Tải xuống tải PDF