Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá độ tin cậy của khả năng chịu lưc cột liên hợp thép - bê tông cốt thép tiết diện tròn có xét đến ăn mòn kim loại trong không khí Tải xuống tải PDF