Quay trở lại chi tiết bài viết Đa dạng họ Sim (Myrtaceae) ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, tỉnh Nghệ An Tải xuống tải PDF