Quay trở lại chi tiết bài viết Một số đặc điểm sinh học, sinh thái của rầy nâu hại lúa (Nilaparvata lugens Stal.) và biện pháp hóa học phòng trừ tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa Tải xuống tải PDF