Nghiên cứu chế tạo bẫy côn trùng gây hại phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch

  • Dũng Lê
  • Đỗ Văn Toàn
  • Nguyễn Thị Thanh Thủy
Từ khóa: Rau an toàn; côn trùng gây hại; bẫy côn trùng; đặc tính sinh học; nông nghiệp sạch.

Tóm tắt

Việc sản xuất rau, quả chịu tác động lớn từ các loại côn trùng gây hại, người trồng rau thường phải sử dụng các hóa chất để bảo vệ thực vật. Nếu các hóa chất này sử dụng không đúng quy định, dư lượng sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, gây mất an toàn cho cả người sản xuất và người tiêu dùng. Việc nghiên cứu, chế tạo bẫy côn trùng gây hại nhằm giảm thiểu tác hại của côn trùng, giảm và tiến tới không sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, là rất cần thiết. Bài viết này sẽ dựa trên đặc tính sinh học của một số loại côn trùng gây hại để đưa ra một loại bẫy côn trùng mang lại hiệu quả, an toàn cho người sử dụng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-08-25
Chuyên mục
Bài viết