Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu sử dụng hàm cơ sở bán kính Wendland cho phương pháp RBF-FD giải phương trình Poisson trong không gian ba chiều Tải xuống tải PDF