Sự lưu hành vi khuẩn Clostridium perfringens và Clostridium difficile mang gen sinh độc tố cpa, tcdA trong thịt và rau ăn lá

  • Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm
Từ khóa: Clostridium perfringens và Clostridium difficile, gen cpa, gen tcdA

Tóm tắt

Chi Clostridium là các trực khuẩn Gram dương, sinh bào tử. Hầu hết các loài vi khuẩn Clostridia spp. thường xuất hiện trong đất, nước, xác thực vật, xác động vật, và đóng một phần quan trọng trong các quá trình phân huỷ các chất trong tự nhiên. Thực phẩm tươi có nguồn gốc động vật và thực vật có nhiều khả năng bị nhiễm bào tử hoặc tế bào sinh dưỡng thuộc chi Clostridium. Kết quả nghiên cứu ghi nhận tỉ lệ mẫu nhiễm thịt tươi và rau ăn lá thu thập tại các chợ thuộc Quận Đống Đa, Hà Đông, Hoàng Mai nhiễm Clostridium perfringens (C. perfringens) là 26,67% (n = 150) và 26,82% (n = 220). Tỉ lệ mẫu thịt và rau nhiễm Clostridium difficile (C. Difficile) là rất thấp với 6,0% (n = 150) và 0,9% (n = 220) mẫu thịt tươi và mẫu rau ăn lá tương ứng. Các phản ứng khuếch đại gen cho thấy sự hiện diện của gen cpa trong tất cả các chủng C. perfringens và phát hiện 2 chủng C. difficile mang gen tcdA.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-31
Chuyên mục
Bài viết