Quay trở lại chi tiết bài viết Tổng quan về một số thuốc mới trong điều trị hội chứng rối loạn sinh tủy Tải xuống tải PDF