Quay trở lại chi tiết bài viết Vai trò của siêu âm tim 3D qua thực quản trong đánh giá can-xi hoá van động mạch chủ có đối chiếu với chụp cắt lớp vi tính 256 dãy ở các bệnh nhân hẹp van động mạch chủ có chỉ định thay van Tải xuống tải PDF