Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá tính an toàn và một số tác dụng không mong muốn của điều trị ung thư dạ dày giai đoạn muộn bằng phác đồ TCX tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội Tải xuống tải PDF