Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 8 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ cao cần có những chính sách đột phá

Thanh Tú

Tóm tắt


Hiện nay, việc ứng dụng kết quả nghiên cứu một số lĩnh vực cho các ngành công nghệ cao như công nghệ thông tin - truyền thông, công nghệ sinh học đang ngày càng được nhân rộng trong các ngành kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao của nước ta hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, bất cập, chưa đáp ứng được sự phát triển của các ngành kinh tế - xã hội, trong đó có việc đào tạo nhân lực thuộc lĩnh vực công nghệ điện hạt nhân.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP