Submissions

This journal is not accepting submissions at this time.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • Bài nộp chưa từng được xuất hoặc chưa từng được gửi cho tạp chí khác (hoặc được giải thích trong Lời bình gửi BTV).
 • File bài nộp ở định dạng Microsoft Word, RTF, or WordPerfect.
 • Đường dẫn của tài liệu tham khảo được cung cấp, nếu có.
 • Tài liệu dùng khoảng cách dòng đơn; kích thước font 12 point; chữ in nghiêng thay cho gạch dưới (trừ trường hợp địa chỉ trên Internet); tất cả minh họa, biểu đồ và bảng được đặt ở các vị trí phù hợp trong bài thay vì đặt ở cuối bài viết.
 • Tài liệu đáp ứng các yêu cầu về phong cách và thư mục được nêu trong Hướng dẫn dành cho Tác giả, ở phần Giới thiệu Tạp chí.
 • Nếu nộp bài cho một chuyên mục tạp chí có phản biện chuyên gia các hướng dẫn ở mục Đảm bảo phản biện khuyết danh) đã được tuân thủ.

Author Guidelines

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI ĐĂNG BÀI

1. Bài gửi đăng được viết bằng tiếng Việt (đánh máy: cỡ chữ 12, phông chữ Times New Roman) phải có tóm tắt nội dung bằng tiếng Việt và dịch sang tiếng Anh (từ 150 từ đến 200 từ), nêu được những kết quả nghiên cứu chính của bài và những kết luận mới.

 1. Cách trình bày:

-          Tên bài báo viết bằng cả hai thứ tiếng Việt và tiếng Anh và được đánh máy bằng chữ IN HOA;

-          Tên tác giả được đánh máy bằng chữ IN HOA, kèm theo cơ quan công tác;

-          Các kết qủa nghiên cứu, triển khai KHCN, nội dung cần được trình bày gồm những phần sau:

* TÓM TẮT

* ĐẶT VẤN ĐỀ

* THỰC NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

* KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

* KẾT LUẬN

-   Các công thức, ký hiệu cần phải viết chân phương, chính xác. Các hình vẽ rõ ràng. Nếu bài có ảnh và đồ thị thì không quá 5 ảnh và đồ thị, cần chú thích đầy đủ. Do hạn chế về khuôn khổ, nên các bài viết chỉ trong khoảng 5-6 trang khổ A4.                        

 1. Danh mục tài liệu tham khảo: Tất cả các bài viết đều phải có danh mục tài liệu tham khảo. Danh mục này được quy định trình bày như sau:

-          Nếu là sách: Họ tên tác giả (hoặc chủ biên), tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang trích dẫn (nếu cần);

-          Nếu là tạp chí: Tên tác giả, tên bài, tên tạp chí, tập, số, năm xuất bản, trang;

-          Nếu là báo cáo hội nghị: Tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị và tuyển tập, trang, năm công bố;

-          Nếu là đề tài (hoặc luận văn): Tên tác giả, tên đề tài (luận văn), nơi bảo vệ, năm bảo vệ; trong mọi trường hợp, năm để trong ngoặc đơn (năm).

-           Tài liệu tham khảo thuộc về chữ tượng hình thì dịch sang tiếng Việt; thuộc hệ Slave thì phiên âm ra chữ La tinh.

 1. Tác giả phải bảo đảm nội dung bài gửi là kết quả riêng, chưa đăng ở bất kỳ tạp chí nào khác.
 2. Để tiện liên lạc, ở cuối bài viết gửi đăng, cần ghi rõ họ tên, nơi làm việc, số điện thoại, địa chỉ Email của tác giả.
 3. Bài không đăng, không trả lại bản thảo.
Đối tượng gửi bài: Tất cả các nhà khoa học, giảng viên các viện, trường trong nước và ngoài nước.

Privacy Statement

Tên và địa chỉ email được nhập vào các mẫu biểu trên tạp chí này chỉ được sử dụng vào các mục đích đã được tuyên bố rõ ràng và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác hay dùng vào bất kỳ mục đích nào khác.