Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

M

Mai, Bùi Thị, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Mận, Lê, Tạp chí Công nghiệp
Minh, Bảo, Tạp chí Công nghiệp
Minh, Bắc, Tạp chí Công nghiệp
Minh, Tùy, Tạp chí Công nghiệp
Minh, Tộ, Tạp chí Công nghiệp
Minh, Tiêu Thị, Tạp chí Công nghiệp
Minh Huyền, Nguyễn Thị, Tạp chí Công nghiệp
My, Hà, Tạp chí Công nghiệp

1 - 9 trong số 9 mục    

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP