Tạp chí Phát triển và Hội nhập, S. 06 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quy trình một vụ điều tra bán phá giá

Bành Quốc Tuấn

Tóm tắt


Với  việc  VN  trở  thành thành  viên  WTO,  các doanh  nghiệp  VN  đang đứng  trước  những  cơ  hội  to  lớn trong  việc  tiếp  cận  các  thị trường  xuất  khẩu  đầy  tiềm năng. Tuy nhiên, cơ hội này đi kèm với không ít những thách thức màdoanh nghiệp VN  chưa  từng  gặp  phải, đặc biệt làtừ các rào cản thị trường  mà kiện  chống  phá giá làmột trong những biện pháp phức tạp, khó đối phó nhất

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X