Quay trở lại chi tiết bài viết Thực trạng áp dụng hệ thống jit đối với các doanh nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam Tải xuống tải PDF