Quay trở lại chi tiết bài viết Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại một số trường đại học ở Việt Nam và kinh nghiệm cho Trường Đại học Công đoàn Tải xuống tải PDF