Nghiên cứu các hợp chất từ Eclipta prostrata có tiềm năng ức chế enzyme RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) của virus Sars-CoV-2 bằng phương pháp Docking phân tử

  • Hồ Thiên Hoàng
  • Nguyễn Thị Uyên Thanh
  • Quan Quốc Đăng
  • Bùi Đình Thạch
Từ khóa: Covid-19; Eclipta prostrata; lắp ghép phân tử; RNAdependent RNA polymerase (RdRp); Sars-CoV-2

Tóm tắt

Covid-19 đã và đang diễn ra do Sars-CoV-2 đã tạo ra đại
dịch toàn cầu và vẫn chưa đến hồi kết thúc. Nghiên cứu này sử
dụng phương pháp docking phân tử để sàng lọc các hợp chất từ
Eclipta prostrata có tiềm năng bất hoạt enzyme RNA-dependent
RNA polymerase (RdRp) của virus Sars-CoV-2, một enzyme quan
trọng trong việc sao chép của virus. Nghiên cứu này đã đánh giá
một thư viện bao gồm 55 hợp chất tự nhiên từ E. prostrata chống
lại protein RdRp. Trong đó, năm hợp chất tiềm năng có thể kết hợp
với RdRp chủ yếu bằng các tương tác hydro giữa các hợp chất và
các nhóm amino acid nằm ở vùng trung tâm hoạt động của RdRp
bao gồm: echinocystis acid (T21), eclalbasaponin I (T22),
ecliptasaponin A (T23), oleanolic acid (T41) và ursolic acid (T52).
Sự tương tác này có tiềm năng bất hoạt enzyme RdRp, cản trở sự
nhân bản của virus. Nghiên cứu này có tiềm năng mở ra cơ hội cho
phát triển các thuốc chống Covid-19 từ các hợp chất tự nhiên.

Tác giả

Hồ Thiên Hoàng

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Thị Uyên Thanh

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quan Quốc Đăng

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty Thiên Thanh Bio, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bùi Đình Thạch

Viện Sinh học nhiệt đới, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-10-25
Chuyên mục
Bài viết