Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu các hợp chất từ Eclipta prostrata có tiềm năng ức chế enzyme RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) của virus Sars-CoV-2 bằng phương pháp Docking phân tử Tải xuống tải PDF